Veranderen!
Het is en blijft ’t enige antwoord op de huidige ontwikkelingen in het sociaal domein.
Je werkt samen; met collega’s, met netwerkcontacten en zelfs met klanten. Want 2 kunnen meer dan 1. Het kan niemand zijn ontgaan; de wereld verandert razendsnel. Klanten stellen andere eisen en oude businessmodellen werken niet meer.
Maatschappelijk ondernemers die innoveren en inspelen op deze ‘nieuwe wereld’ onderscheiden zich in de markt. Zij veranderen hun businessmodel met een concrete toegevoegde waarde, passen producten aan en verbeteren daardoor hun toegang tot de markt. Durf dus te veranderen en durf bewust een andere koers te varen. Focus bij die verandering op co-creatie en samenwerking en krijg nieuwe inzichten, die leiden tot verandering.