Home

Ondernemen in het sociaal domein begint hier
De Zorg & Welzijn sector is sterk in beweging. Het gevolg is een verschuiving in de marktverhoudingen, waarin organisaties op zoek zijn naar een nieuwe positionering. Er wordt een ondernemende en klantgerichte werkwijze gevraagd. Tegelijkertijd concurrerend maar ook samenwerkend met andere organisaties. Hier is een andere visie voor nodig met innovatieve werkprocessen, lef & ondernemingsgeest. Alleen zo starten unieke processen, die bewezen veranderingen brengen in Zorg & Welzijn.

Maar hoe doe je dat?
Het meer ondernemend gaan werken betekent nieuwe mogelijkheden aanboren om de eigen markt te vergroten. Naast de kwaliteit van de huidige intramurale zorg komt de focus te liggen op de extramurale dienstverlening, op vraag- en welzijnsgericht werken en het vergroten van de informele zorg. Dat vraagt om transities in de bedrijfsvoering en samenwerking met nieuwe partijen; gemeenten, welzijnsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties.

Pro-Feel helpt u met het realiseren van innovatieve en renderende oplossingen. Zij inspireert en motiveert uw organisatie en is in staat veel in beweging te zetten in het sociaal domein, de zorg & welzijnssector en de gehandicaptenzorg. Daar waar mensen, doelstellingen en processen samenkomen is Pro-Feel op haar best.

En daar worden we allemaal beter van.